ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) є невід’ємною частиною Договору-оферти, (далі – Договір), що розміщено за посиланням https://www.horkapp.com/terms-of-use, та регламентує збір та обробку Персональних даних товариством з обмеженою відповідальністю «ХОРК АПП», ЄДРПОУ: 43712043 (далі – Компанія або ми), яка є контролером Персональних даних, що надаються фізичними особами, які використовують Сервіс (далі – Користувач або ви).

Ми цінуємо ваше право на захист ваших Персональних даних. Ця Політика – це правила, якими в тому числі користуються співробітники Компанії, та які регламентують збір і використання Персональних даних, що Компанія отримує від вас.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

  1. Всі терміни використовуються в значеннях, визначених в Договорі, якщо інше не визначено в Політиці окремо.

  2. Персональні дані (або особисті дані, інформація) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

  3. Законодавство – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних (далі – GDPR), а також Закон України «Про захист персональних даних» №2297-IV від 01.06.2010

 

2. НАДАННЯ ЗГОДИ

 1. Погоджуючись на Договір, ви також приймаєте цю Політику та даєте згоду на обробку ваших Персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, при видачі/продовженні права на використання Сайту/Додатку.

 2. Ви також погоджуєтесь з тим, що Компанія має право надавати доступ та передавати ваші Персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень виключно якщо при цьому не змінюється мета їх обробки, та лише у випадках, передбачених цією Політикою та/або Законодавством.

 3. Ми можемо збирати ваші Персональні дані, якщо ви користуєтесь Сайтом або Додатком при створенні особистого профіля. Для того щоб створити особистий профіль в, ви повинні уважно ознайомитися з вашими правами та обов’язками щодо обробки Персональних даних, які зазначені в Законодавстві, та з цією Політикою.

 4. Якщо ви не створюєте особистий профіль, ви надаєте згоду на обробку лише частини даних, які ми можемо збирати за допомогою cookie, як передбачено розділом 7 Політики.

 

3. ОБСЯГ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Коли ви заходите на Сайт або використовуєте Додаток, ми можемо збирати та додатково обробляти такі категорії даних: 

             1.1. обов’язкові дані, яку ми збираємо при реєстрації:

При реєстрації особистого профілю ми збираємо ваші прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону та в разі реєстрації профіля Виконавця – особисту фотографію. Компанія має право запросити документи на підтвердження цих даних та будь-які додаткові документи для верифікації особи Користувача.

При цьому, Компанія не несе відповідальності за розміщення на розсуд Виконавця цих даних та інших чутливих даних, а Виконавець розуміє, що такі дані будуть публічно доступні іншим Користувачам.

             1.2. дані, що генеруються при використанні Сервісу:

геолокація Виконавця, інформація щодо використання Сервісу (в т. ч. дата та час використання Сервісу, статус Користувача (перебування в режимі онлайн чи офлайн, інший статус), використані функції Сервісу, несправності в роботі Сервісу, інформація взаємодії Користувачів при використанні сервісу особистих повідомлень тощо.

             1.3. дані, які ми можемо зібрати за допомогою автоматизованих засобів:

використовуючи технічні засоби, наприклад, cookie, ми також можемо відстежувати та збирати інформацію, пов'язану з використанням Сайту або Додатку, таку як дата і час доступу, ідентифікаційні дані пристрою, операційна система, веб-браузер та IP-адреса, унікальні ідентифікатори пристрою, серійні номери пристрою. Цю інформацію Компанія може отримати безпосередньо або за допомоги третіх сторін.

             1.4. ваші контактні дані, які ви надаєте при прямому звернені до Компанії.

2. Перелічені дані ми отримуємо лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання.

3. Ми не збираємо жодної інформації, яка може ідентифікувати вас, без вашого дозволу.

4. Ми не надаємо послуг та не збираємо персональні дані від осіб, які не досягли 16-річного віку та не мають повної цивільної дієздатності, встановленого для вашої країни. Якщо вам не виповнилося 16 років та ви не маєте повної цивільної дієздатності у вашій країні, не зазначайте персональні дані на нашому Сайті. Особи, яким не виповнилося 16 років та які не мають повної цивільної дієздатності, повинні негайно припинити використання Сервісу.

5. Для збереження ваших Персональних даних в безпеці, ми використовуємо відповідні фізичні та електронні інструменти. Незважаючи на те, що ми зробили все від нас залежне для запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних або їх використання, Інтернет і наш Сервіс не можуть бути захищеними на 100%. З цієї причини ми не можемо гарантувати, що інформація, яку ми збираємо або зберігаємо, завжди буде захищена від несанкціонованого доступу на 100% або що вона буде використовуватися тільки відповідно до цієї Політики. Тим не менше, у нас є спеціальний департамент безпеки, а також групи співробітників, які постійно переглядають та вдосконалюють наші заходи захисту вашої особистої інформації від несанкціонованого доступу, випадкової втрати, розкриття та/або знищення даних. Компанія, зокрема:

 1. призначає відповідальних осіб за організацію обробки Персональних даних;

 2. забезпечує безпечне збереження носіїв Персональних даних;

 3. встановлює внутрішні правила доступу до Персональних даних і поводить тренування персоналу Компанії;

 4. використовує засоби захисту, необхідні для запобігання несанкціонованого доступу до Персональних даних;

 5. забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до Персональних даних та вжиття відповідних заходів.

 6. Зауважте, що Компанія не несе відповідальності за збереження ваших авторизаційних даних (логін та пароль), які ви використовуєте для доступу до вашого персонального профілю.

  1. Ви приймаєте повну відповідальність за збереження ваших авторизаційних даних, зобов’язуєтесь не передавати авторизаційні дані неуповноваженим особам, вживати всіх необхідних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу до ваших авторизаційних даних та повідомляти Компанію про випадки, коли авторизаційні дані могли потрапити до осіб, які не уповноважені мати доступ до профілю, у тому числі у випадку хакерських атак. 

  2. Будь-які діяння, вчинені з вашого профілю, вважаються такими, що було вчинено вами, окрім випадків, коли ви завчасно попередили Компанію про втрату чи несанкціонований доступ неуповноважених осіб до авторизаційних даних.

 

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Ми використовуємо ваші Персональні дані для належного функціонування Сервісу, для обробки ваших запитів, або для інших цілей, які можуть існувати для виконання наших договірних зобов’язань перед вами, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.

 2. Ми також можемо обробляти Ваші персональні дані для перелічених нижче цілей. При цьому одночасно можуть застосовуватися одна або кілька цілей:

  1. реєстрації, ідентифікації, авторизації Користувачів;

  2. надання доступу до Сервісу та забезпечення комунікації з іншими Користувачами;

  3. пошуку та аналізу причин можливих помилок в роботі Сервісу;

  4. забезпечення зв’язку між Компанією та Користувачами, в т.ч. з метою технічної підтримки Користувачів, інформування Користувачів про оновлення Сервісу, реагування на запити Користувачів;

  5. інформування про будь-які зміни та оновлення Сервісу;

  6. дотримання Законодавства;

  7. забезпечення наших законних прав та інтересів;

  8. надання додаткових або допоміжних послуг, а також проведення опитування Користувачів, статистичного аналізу;

  9. для забезпечення маркетингової діяльності для інформування вас про новини, оновлення, акції, інформацію про продукцію, анонси подій та інше;

  10. підвищення продуктивності і функціональності Сервісу.

 3. Ви погоджуєтесь, що вищенаведений перелік може розширюватися залежно від розвитку Сервісу. Ми окремо повідомимо вас щодо всіх значних змін в цій Політиці, для яких потрібна ваша згода, як передбачено пунктом 8.1.

 4. Ми маємо право зберігати Персональні дані протягом розумного строку, який дозволений Законодавством та необхідний для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці та Договорі або до моменту отримання запиту від вас на видалення вами цих даних.

 

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

 1. Ми не продаємо, не передаємо та не розголошуємо Персональні дані третім сторонам без вашої попередньої згоди.

 2. Ми можемо передавати Персональні дані постачальниками послуг і процесорам, які мають доступ і право використовувати Персональні дані тільки в обсязі, необхідному для виконання договірних зобов’язань перед вами (далі – Субпроцесори).

 3. Ці Субпроцесори виконують завдання від нашого імені і за договором зобов'язані не розголошувати або використовувати зібрану інформацію для будь-яких інших цілей, ніж зазначені у цій Політиці, а можуть зберігати та допомагати у сприянні технічним аспектам нашого Сервісу або виконувати функції, пов'язані з адмініструванням Сервісу (збір і аналіз даних) або іншими аспектами, що визначаються положеннями Договору.

 4. Ви надаєте свою пряму згоду на те, що Компанія може на власний розсуд залучати Субпроцесорів, які дотримуються технічних та організаційних заходів таким чином, щоб відповідати застосовним вимогам Законодавства та стандартам безпеки, передбаченим цією Політикою та внутрішніми політиками, що застосовуються в Компанії.

 5. Якщо такі Субпроцесори знаходяться за межами України, Швейцарської Конфедерації або Європейського Союзу чи Європейської економічної зони, обробка Персональних даних здійснюється або буде здійснюватися відповідно до застосовуваного законодавства.

 6. Субпроцесори несуть повну відповідальність за свої дії і упущення, та по всім покладеним на них зобов'язанням. Компанія не несе відповідальності в разі, якщо дані розкривається в результаті порушення або недотримання безпеки будь-якими такими Субпроцесорами, або у випадку недотримання Субпроцесорами вищевказаних вимог.

 7. Ви надаєте Компанії згоду на передачу ваших Персональних даних таким Субпроцесорам виключно з метою виконання зобов'язань перед Компанією, та у обсязі, який є необхідним для виконання таких зобов'язань.

 8. Ми розкриваємо Персональні дані лише у випадках визначених Законодавством, а також:

  1. розкриємо інформацію для запобігання правопорушенню або завданню шкоди нам або третім особам;

  2. розкриємо інформацію третім особам, що надають нам технічну підтримку та послуги (в тому числі з інтернет-еквайрингу) за допомогою яких ви отримуєте ваше замовлення;

 9. Ми забезпечуємо захист Персональних даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до Персональних даних комплексом технічних та організаційних заходів.

 10. У разі продажу або реорганізації, в результаті чого Компанія передає Сервіс новому власнику, Користувачі погоджуються на передачу Персональних даних такому новому власнику з метою забезпечення безперервності функціонування Сервісу, про що Користувачів буде завчасно повідомлено.

 

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Ви маєте такі права щодо ваших Персональних даних:

       1.1 Право на доступ

Ви маєте право отримувати від нас інформацію про те, чи обробляються ваші Персональні дані, і, якщо це так, можете отримати доступ до таких Персональних даних.

       1.2 Право на відкликання згоди

Ви маєте право відкликати вашу згоду на обробку ваших Персональних даних в будь-який час. Зауважте, що відкликання вашої згоди не вплине на законність обробки таких даних Компанією на підставі згоди, що діяла до моменту його відкликання.

       1.3 Право на виправлення

Ви маєте право на точність вашої персональної інформації. Для цього ви зобов'язані повідомити нам про будь-які зміни особистої інформації, наданої нам, надіславши запит на виправлення ваших Персональних даних, якщо ви вважаєте, що Персональні дані, які ми маємо, є неточними або неповними.

       1.4 Право на обмеження обробки

Ви маєте право попросити нас припинити обробку ваших Персональних даних у будь-який час.

       1.5 Право на видалення

Якщо ви попросите нас видалити всі ваші персональні дані, Компанія вилучить ваші персональні дані без зайвої затримки (якщо не існує законних і юридичних причин, чому ми не можемо видалити певні ваші персональні дані, і в цьому випадку ми повідомимо вам про це). Запит про припинення обробки ваших Персональних даних або видалення своїх Персональних даних ймовірно значитиме, що ви більше не зможете користуватися нашими послугами.

       1.6 Право на портативність даних

Ви маєте право вимагати, щоб Компанія надала Вам копію всіх ваших Персональних даних та передала Ваші персональні дані іншому контролеру даних у структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі, якщо це технічно можливо зробити, і обробка базується на згоді або виконанні договору.

       1.7 Право на скаргу

Ви маєте право подати скаргу нашій відповідальній особі, призначеній відповідно до наших внутрішніх правил або правил до відповідного контролюючого органу. Контактні дані зазначено в кінці цієї Політики.

       1.8 Право на заперечення щодо автоматизованої обробки

Ви маєте право не бути суб'єктом рішення, що приймається виключно на основі автоматизованої обробки ваших Персональних даних, включаючи профілювання, що накладає на вас юридичні або аналогічні значущі наслідки. Можливі винятки або обмеження цього права, якщо це визначено у відповідному законодавстві про захист Персональних даних.

   2. Як правило, ми не стягуватимемо з вас плату за виконання запитів стосовно реалізації прав, зазначених вище. Однак, якщо ви робите надмірні, повторювані або явно необґрунтовані запити, ми можемо стягувати з вас розумну плату з урахуванням адміністративних витрат необхідних для обробки таких запитів. Ми також можемо відмовитися від виконання таких запитів.

   3. Ви також можете надіслати запит на отримання інформації про те, які дані були оброблені, змінені, вилучені або заблоковані, та інформацію про будь-які сторони, яким ми передаємо ваші Персональні дані.

   4. У деяких випадках ми можемо стягувати плату (на основі наших обґрунтованих витрат), якщо запити є виключними з урахуванням характеру самого запиту або характеру та функціональності наших послуг.

 

7. COOKIE ТА ПОДІБНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 1. Ми також використовуємо cookie та аналогічні технології для збору технічної інформації, яка містить унікальні ідентифікатори. Ми автоматично отримуємо веб-адресу сайту, з якого ви прийшли, і IP-адресу комп'ютера або пристрою, який ви використовуєте для доступу. Ця інформація допомагає нам зрозуміти ваші уподобання, зручність орієнтування на Сайті і дозволяє розвивати та вдосконалювати наші послуги та управляти навантаженням на наших серверах.

 2. Якщо ви бажаєте заборонити використання файлів cookie, скористайтеся налаштуваннями веб-браузера. Більшість веб-браузерів надають вам можливість керувати файлами cookie або мають «incognito mode» або подібні параметри, що дозволяють не зберігати історію відвідувань та завантажень. У цьому режимі файли cookie видаляється після закриття всіх вікон «incognito».

 3. Ми використовуємо такі типи файлів cookie:

  1. Технічні cookies – файли cookie, необхідні для надання вам послуг. Наприклад, сюди входять файли cookie, які дозволяють вам залишатися вхідним у свій обліковий запис и користуватися Сервісом. Якщо ви налаштуєте браузер блокувати ці файли cookie, то ці функції та послуги для вас не працюватимуть. Зокрема, ми не зможемо зберегти ваші налаштування щодо файлів cookie.

  2. Продуктивні сookies – файли cookie, які визначають, як часто ви відвідуєте Сайт/Додаток та ними користуєтесь. Ми використовуємо цю інформацію, щоб краще зрозуміти, як Користувачі взаємодіють із нашим Сервісом, а також покращити наше програмне забезпечення. Сюди також відносяться сторонні файли cookie, які використовуються  для покращення роботи (наприклад, для збору статистики).

  3. Функціональні cookies – файли cookie, які використовуються для розпізнавання вас і запам'ятовування ваших уподобань або налаштувань, щоб ми могли надати вам більш персоналізований досвід. Наприклад, ці файли cookie допоможуть нам відображати контент та інтерфейс тією мовою, яку ви обрали напочатку. Для цього використовується суміш наших та сторонніх файлів cookie.

  4. Рекламні cookies – файли cookie, які використовуються для збору інформації про ваше відвідування Сайту/Додатку, включаючи вміст, який ви переглядали, посилання, на які ви перейшли, та інформацію про ваш браузер, пристрій та IP-адресу.

 

8. ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Зверніть увагу, що час від часу ми можемо змінювати цю Політику на власний розсуд, тому перевіряйте цей документ, будь ласка, час від часу задля отримання оновлень. Якщо буде зроблено будь-яке істотне оновлення щодо умов обробки даних, ми повідомлятимемо вам про це додатково в розумний строк електронною поштою на вашу контактну адресу.

 2. Продовжуючи використання Сервісу ви підтверджуєте згоду з актуальною редакцією цієї Політики та зі всіма внесеними до неї змінами.

 3. У разі, якщо ви не згодні з будь-якими змінами, ви маєте негайно припинити використання Сервісу.

 

9. КОНТАКТИ

 1. Якщо у вас є питання стосовно цієї Політики або реалізації своїх прав щодо Персональних даних, ви можете звернутись за наступною електронною адресою з позначенням «Політка конфіденційності» у темі листа: support@hork.ua.

 2. Ви також можете звернутися за захистом своїх прав щодо Персональних даних до наступних органів:

Орган нагляду за питаннями дотримання конфіденційності даних в Україні - 

Поштова адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8

Телефон: 044-253-75-89

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua

Веб-сайт: www.ombudsman.gov.ua

(Для громадян ЄС) Незалежний орган ЄС з захисту даних - Європейський наглядовий орган із захисту даних

Поштова адреса: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Адреса офісу: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Телефон: +32 2 283 19 00

Email: edps@edps.europa.eu

Веб-сайт: www.edps.europa.eu

app store white.png
play market white.png