ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ


1. Правила користування Сервісом (далі – «Правила») є невід'ємною частиною Публічного договору про надання послуг (далі - «договір») і діють одночасно з ним. Терміни і поняття, що використовуються в даних Правилах аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в
договорі.

2. Користуючись Сервісом, Користувач погоджується з даними Правилами. У разі непогодження
Користувачем з Правилами, Користувач зобов'язаний припинити користування Сервісом.

3. Правила містять умови, відповідно до яких Користувач користується Сервісом та врегульовують
взаємні права та обов’язки Користувачів Сервісу, а також Компанії.

4. Для можливості користування Сервісом Користувач повинен пройти процедуру реєстрації з
метою створення особистого профілю Користувача. Функції Сервісу доступні лише для
зареєстрованих Користувачів.

5. Реєстрація на Сервісі здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. Перед
проходженням реєстрації Користувач повинен підтвердити актуальність свого номеру мобільного
телефону, на який прийде відповідний код підтвердження.

7. Сервіс передбачає реєстрацію таких типів профілів:

1. Замовник.
2. Виконавець.

8. Користувач може бути зареєстрований на Сервісі як в якості Замовника, так і в якості Виконавця.
Для цього Користувач здійснює реєстрацію відповідних окремих особистих профілів. Для кожного
типу профілів діють свої умови та правила.

9. Не допускається створення кількох особистих профілів Замовника та/або кількох особистих
профілів Виконавця для одного Користувача.

10. При реєстрації на Сервісі Користувач зобов’язаний надати у відповідній реєстраційній формі
повну, точну та правдиву інформацію про себе та забезпечити її актуальність протягом всього
строку користування Сервісом. Користувач несе повну цивільну, адміністративну та кримінальну
відповідальність за дані дії.

11. Користувачі погоджуються з тим, що дії, вчинені на Сервісі із використання особистого профілю
Користувача є діями, що здійснені Користувачем. Користувач несе повну відповідальність за
збереження конфіденційності його особистого профілю (в тому числі логіна і пароля), а також за
всю діяльність та активність, що відбувається з його особистим профілем.

12. Користувач не має права надавати доступ/дозволяти використовувати свій особистий профіль
третім особам.

13. Для реєстрації особистого профіля Замовника Користувач надає наступні дані: прізвище, ім’я,
адреса електронної пошти, особисте фото профілю.

13.1. Після реєстрації на Сервісі Замовнику стає доступно:

1. Відкритий доступ до Оголошень Виконавців.
2. Розміщення Завдань.
3. Отримання Пропозицій від Виконавців.

14. Для реєстрації особистого профіля Виконавця Користувач надає наступні дані: прізвище, ім’я, фото профілю.

14.1.1. Компанія залишає за собою право (зокрема у разі, якщо у Компанії є сумніви в
правдивості/актуальності наданих документів або якщо у Компанії є підстави вважати, що
Користувач може виявитись шахраєм чи здійснювати іншу незаконну діяльність при використанні
Сервісу) для реєстрації особистого профіля Виконавця в окремих випадках вимагати від
Користувача надання додаткової інформації (документів), що не суперечить вимогам чинного
законодавства.

14.2. Після реєстрації на Сервісі та проходження модерації зі сторони Компанії Виконавцю стає
доступно:

1. Розміщення на Сервісі Оголошень.
2. Отримання автоматичних розсилок із Завданнями.
3. Направлення Замовнику Пропозицій.

Користування Виконавцем функціональними можливостями Сервісу можливе за умови надання
останнім доступу до своєї геолокації.

15. Замовник здійснює замовлення послуг/робіт Виконавця на Сервісі наступними способами:

15.1. Замовник може перейти безпосередньо на профіль будь-якого Виконавця на Сервісі та
ознайомитись із його Оголошенням. У разі, якщо Оголошення Виконавця буде цікавим для
Замовника, Замовник може зв’язатись із Виконавцем за контактними даними, вказаними в
Оголошенні або через сервіс приватних повідомлень (чат).

15.2. Замовник може розмістити Завдання на Сервісі. При створенні Завдання Замовник вказує
наступну інформацію: назва, детальний опис та категорія Завдання, контакті дані, адреса надання
послуг (виконання робіт), дата та час надання послуг (виконання робіт), пропонована вартість
послуг (робіт). Після підтвердження публікації Завдання всі зареєстровані Виконавці, підписані на
відповідну категорію завдань, отримують автоматичну розсилку із опублікованим Завданням
Замовника. Розміщене Завдання Замовника до моменту обрання Замовником Виконавця для
надання послуг (виконання робіт) за таким Завданням має статус «В очікуванні».

15.2.1. У разі, якщо Виконавець зацікавлений у виконанні Завдання Замовника, він направляє
Замовнику Пропозицію на виконання Завдання. В Пропозиції Виконавець повинен зазначити текст
пропозиції, час початку надання послуг (виконання робіт), вартість послуг (робіт) Виконавця.
Виконавець самостійно розміщує Пропозиції на виконання Завдань Замовника. Факт розміщення
Пропозиції Виконавцем не є гарантією, що такий Виконавець буде обраний Замовником.

15.2.2. Замовник на власний розсуд обирає Виконавця, виходячи із найбільш прийнятних для себе
умов надання послуг (виконання робіт). Сервіс не формує рейтинг Пропозицій, які отримуються
Замовником від Виконавців, за будь-якими параметрами. Замовник отримує Пропозиції від
Виконавців в порядку їх надання (розміщення) Виконавцями.

15.2.3. Після обрання Замовником Виконавця Завдання переходить із статусу «В очікуванні» в
статус «Активне», після чого Виконавець отримує доступ до контактних даних Замовника та
Користувачі укладають між собою відповідний договір про надання послуг/виконання робіт.
Надання послуг/виконання робіт повинно здійснюватися особисто Виконавцем. Виконавцеві
категорично заборонено передавати свої обов’язки з надання послуг/виконання робіт будь-яким
третім особам. Оплата за надані послуги/виконані роботи Виконавця проходять виключно між
Виконавцем і Замовником напряму, без залучення Компанії.

15.2.4. Статус «Завершене» отримують Завдання, що були виконані Виконавцем. Завдання, що
були скасовані на будь-якому етапі отримують статус “Скасовано” у списку заверешених Завдань.

16. Після заверешення надання послуг/виконання робіт Виконавцем Замовнику буде
запропоновато залишити на Сервісі відгук про Виконавця та результати його послуг/робіт. Відгуки
Замовника є доступними для всіх Користувачів Сервісу. Розміщення відгуків Виконавців на Сервісі
не здійснюється.

17. Замовник та Виконавець розуміють та в повній мірі усвідомлюють, що Компанія є незалежним
суб’єктом, що не пов’язана ні з Замовником, ні з Виконавцем, Компанія не є стороною угоди
між Замовником та Виконавцем, відтак Компанія не несе відповідальність за виконання
Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань один перед одним.

18. Компанія не здійснює перевірку інформації, що розміщується Користувачами на Сервісі,
включаючи зміст Завдань, Оголошень, Пропозицій, іншої інформації, відтак Компанія не несе
відповідальність за такі розміщені матеріали, в т.ч. за їх актуальність, правдивість, етичність. При
цьому Компанія залишає за собою право (але це не є обов’язком Компанії) перед публікацією
інформації Користувачів на Сервісі здійснювати її перевірку (модерацію) та у випадку, якщо на
думку Компанії, така інформація не відповідає правилам Сервісу та/або вимогам чинного
законодавства, відмовити в публікації такої інформації на Сервісі або призупинити публікацію до
моменту усунення Користувачем відповідних порушень.

19. Розміщення Користувачами будь-яких матеріалів на Сервісі повинно здійснюватися з
урахуванням наступних вимог:

19.1. Користувач зобов’язаний розміщувати в особистому профілі виключно особисте фото. Не
допускається розміщення будь-якої інформації, яка не є особистим фото Користувача (картинки,
реклама тощо). На основному фото особистого профілю Користувача повинен розміщуватись
тільки Користувач, обличчя повинно бути відображене таким чином, що Користувача можна було
ідентифікувати серед інших осіб. Забороняється розміщувати фотографії обличчя, на яких не
можливо провести ідентифікацію Користувача.

19.2. Розміщення Замовником Завдань повинно здійснюватися у відповідних категоріях/рубриках.

19.3. Забороняється розміщення Завдань, пов’язаних із наданням послуг (виконанням робіт), що
прямо чи опосередковано порушують чинне законодавство України; пов’язаних із наданням
послуг в сфері інтим-, ескорт послуг; із участю у фінансових пірамідах та інших аналогічних
послугах, які заборонені на території України тощо.

19.4. Забороняється розміщення інформації, що містить ненормативну лексику, нецензурні,
образливі вирази інші вирази, які можуть принижувати честь і гідність.

19.5. Забороняється розміщення інформації, що є явною або прихованою рекламою сторонніх
сайтів, платформ, сервісів.

19.6. Користувач гарантує, що має всі необхідні права на матеріали, що розміщуються ним на
Сервісі.

20. Інформація, розміщена Користувачами на Сервісі, повинна бути правдивою і не повинна
вводити в оману інших Користувачів. В іншому випадку особистий профіль даного Користувача
може бути заблоковано або видалено.

21. У разі недотримання Правил, Компанія залишає за собою право
коригувати/блокувати/видаляти інформацію Користувачів та/або особисті профілі Користувачів,
які не відповідають вказаним вимогам, без попереднього повідомлення Користувача і без
повернення грошових коштів в разі замовлення платних послуг Сервісу.

22. Компанія залишає за собою право в будь-який час оновлювати дані Правила. Нова редакція
Правил вступає в силу з моменту їх розміщення. Користувач зобов’язаний самостійно слідкувати за
актуальною редакцією Правил. У випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними
змінами, Користувач зобов’язаний негайно припинити користування Сервісом. Факт продовження
користування Сервісом є підтвердженням приймання Користувачем відповідної редакції Правил.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

1. Правила користування Сервісом (далі – «Правила») є невід'ємною частиною Публічного
договору про надання послуг (далі - «договір») і діють одночасно з ним. Терміни і поняття, що
використовуються в даних Правилах аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в
договорі.

2. Користуючись Сервісом, Користувач погоджується з даними Правилами. У разі непогодження
Користувачем з Правилами, Користувач зобов'язаний припинити користування Сервісом.

3. Правила містять умови, відповідно до яких Користувач користується Сервісом та врегульовують
взаємні права та обов’язки Користувачів Сервісу, а також Компанії.

4. Для можливості користування Сервісом Користувач повинен пройти процедуру реєстрації з
метою створення особистого профілю Користувача. Функції Сервісу доступні лише для
зареєстрованих Користувачів.

5. Реєстрація на Сервісі здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. Перед
проходженням реєстрації Користувач повинен підтвердити актуальність свого номеру мобільного
телефону, на який прийде відповідний код підтвердження.

7. Сервіс передбачає реєстрацію таких типів профілів:

1. Замовник.
2. Виконавець.

8. Користувач може бути зареєстрований на Сервісі як в якості Замовника, так і в якості Виконавця.
Для цього Користувач здійснює реєстрацію відповідних окремих особистих профілів. Для кожного
типу профілів діють свої умови та правила.

9. Не допускається створення кількох особистих профілів Замовника та/або кількох особистих
профілів Виконавця для одного Користувача.

10. При реєстрації на Сервісі Користувач зобов’язаний надати у відповідній реєстраційній формі
повну, точну та правдиву інформацію про себе та забезпечити її актуальність протягом всього
строку користування Сервісом. Користувач несе повну цивільну, адміністративну та кримінальну
відповідальність за дані дії.

11. Користувачі погоджуються з тим, що дії, вчинені на Сервісі із використання особистого профілю
Користувача є діями, що здійснені Користувачем. Користувач несе повну відповідальність за
збереження конфіденційності його особистого профілю (в тому числі логіна і пароля), а також за
всю діяльність та активність, що відбувається з його особистим профілем.

12. Користувач не має права надавати доступ/дозволяти використовувати свій особистий профіль
третім особам.

13. Для реєстрації особистого профіля Замовника Користувач надає наступні дані: прізвище, ім’я,
адреса електронної пошти, особисте фото профілю.

13.1. Після реєстрації на Сервісі Замовнику стає доступно:

1. Відкритий доступ до Оголошень Виконавців.
2. Розміщення Завдань.
3. Отримання Пропозицій від Виконавців.

14. Для реєстрації особистого профіля Виконавця Користувач надає наступні дані: прізвище, ім’я, фото профілю.

14.1.1. Компанія залишає за собою право (зокрема у разі, якщо у Компанії є сумніви в
правдивості/актуальності наданих документів або якщо у Компанії є підстави вважати, що
Користувач може виявитись шахраєм чи здійснювати іншу незаконну діяльність при використанні
Сервісу) для реєстрації особистого профіля Виконавця в окремих випадках вимагати від
Користувача надання додаткової інформації (документів), що не суперечить вимогам чинного
законодавства.

14.2. Після реєстрації на Сервісі та проходження модерації зі сторони Компанії Виконавцю стає
доступно:

1. Розміщення на Сервісі Оголошень.
2. Отримання автоматичних розсилок із Завданнями.
3. Направлення Замовнику Пропозицій.

Користування Виконавцем функціональними можливостями Сервісу можливе за умови надання
останнім доступу до своєї геолокації.

15. Замовник здійснює замовлення послуг/робіт Виконавця на Сервісі наступними способами:

15.1. Замовник може перейти безпосередньо на профіль будь-якого Виконавця на Сервісі та
ознайомитись із його Оголошенням. У разі, якщо Оголошення Виконавця буде цікавим для
Замовника, Замовник може зв’язатись із Виконавцем за контактними даними, вказаними в
Оголошенні або через сервіс приватних повідомлень (чат).

15.2. Замовник може розмістити Завдання на Сервісі. При створенні Завдання Замовник вказує
наступну інформацію: назва, детальний опис та категорія Завдання, контакті дані, адреса надання
послуг (виконання робіт), дата та час надання послуг (виконання робіт), пропонована вартість
послуг (робіт). Після підтвердження публікації Завдання всі зареєстровані Виконавці, підписані на
відповідну категорію завдань, отримують автоматичну розсилку із опублікованим Завданням
Замовника. Розміщене Завдання Замовника до моменту обрання Замовником Виконавця для
надання послуг (виконання робіт) за таким Завданням має статус «В очікуванні».

15.2.1. У разі, якщо Виконавець зацікавлений у виконанні Завдання Замовника, він направляє
Замовнику Пропозицію на виконання Завдання. В Пропозиції Виконавець повинен зазначити текст
пропозиції, час початку надання послуг (виконання робіт), вартість послуг (робіт) Виконавця.
Виконавець самостійно розміщує Пропозиції на виконання Завдань Замовника. Факт розміщення
Пропозиції Виконавцем не є гарантією, що такий Виконавець буде обраний Замовником.

15.2.2. Замовник на власний розсуд обирає Виконавця, виходячи із найбільш прийнятних для себе
умов надання послуг (виконання робіт). Сервіс не формує рейтинг Пропозицій, які отримуються
Замовником від Виконавців, за будь-якими параметрами. Замовник отримує Пропозиції від
Виконавців в порядку їх надання (розміщення) Виконавцями.

15.2.3. Після обрання Замовником Виконавця Завдання переходить із статусу «В очікуванні» в
статус «Активне», після чого Виконавець отримує доступ до контактних даних Замовника та
Користувачі укладають між собою відповідний договір про надання послуг/виконання робіт.
Надання послуг/виконання робіт повинно здійснюватися особисто Виконавцем. Виконавцеві
категорично заборонено передавати свої обов’язки з надання послуг/виконання робіт будь-яким
третім особам. Оплата за надані послуги/виконані роботи Виконавця проходять виключно між
Виконавцем і Замовником напряму, без залучення Компанії.

15.2.4. Статус «Завершене» отримують Завдання, що були виконані Виконавцем. Завдання, що
були скасовані на будь-якому етапі отримують статус “Скасовано” у списку заверешених Завдань.

16. Після заверешення надання послуг/виконання робіт Виконавцем Замовнику буде
запропоновато залишити на Сервісі відгук про Виконавця та результати його послуг/робіт. Відгуки
Замовника є доступними для всіх Користувачів Сервісу. Розміщення відгуків Виконавців на Сервісі
не здійснюється.

17. Замовник та Виконавець розуміють та в повній мірі усвідомлюють, що Компанія є незалежним
суб’єктом, що не пов’язана ні з Замовником, ні з Виконавцем, Компанія не є стороною угоди
між Замовником та Виконавцем, відтак Компанія не несе відповідальність за виконання
Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань один перед одним.

18. Компанія не здійснює перевірку інформації, що розміщується Користувачами на Сервісі,
включаючи зміст Завдань, Оголошень, Пропозицій, іншої інформації, відтак Компанія не несе
відповідальність за такі розміщені матеріали, в т.ч. за їх актуальність, правдивість, етичність. При
цьому Компанія залишає за собою право (але це не є обов’язком Компанії) перед публікацією
інформації Користувачів на Сервісі здійснювати її перевірку (модерацію) та у випадку, якщо на
думку Компанії, така інформація не відповідає правилам Сервісу та/або вимогам чинного
законодавства, відмовити в публікації такої інформації на Сервісі або призупинити публікацію до
моменту усунення Користувачем відповідних порушень.

19. Розміщення Користувачами будь-яких матеріалів на Сервісі повинно здійснюватися з
урахуванням наступних вимог:

19.1. Користувач зобов’язаний розміщувати в особистому профілі виключно особисте фото. Не
допускається розміщення будь-якої інформації, яка не є особистим фото Користувача (картинки,
реклама тощо). На основному фото особистого профілю Користувача повинен розміщуватись
тільки Користувач, обличчя повинно бути відображене таким чином, що Користувача можна було
ідентифікувати серед інших осіб. Забороняється розміщувати фотографії обличчя, на яких не
можливо провести ідентифікацію Користувача.

19.2. Розміщення Замовником Завдань повинно здійснюватися у відповідних категоріях/рубриках.

19.3. Забороняється розміщення Завдань, пов’язаних із наданням послуг (виконанням робіт), що
прямо чи опосередковано порушують чинне законодавство України; пов’язаних із наданням
послуг в сфері інтим-, ескорт послуг; із участю у фінансових пірамідах та інших аналогічних
послугах, які заборонені на території України тощо.

19.4. Забороняється розміщення інформації, що містить ненормативну лексику, нецензурні,
образливі вирази інші вирази, які можуть принижувати честь і гідність.

19.5. Забороняється розміщення інформації, що є явною або прихованою рекламою сторонніх
сайтів, платформ, сервісів.

19.6. Користувач гарантує, що має всі необхідні права на матеріали, що розміщуються ним на
Сервісі.

20. Інформація, розміщена Користувачами на Сервісі, повинна бути правдивою і не повинна
вводити в оману інших Користувачів. В іншому випадку особистий профіль даного Користувача
може бути заблоковано або видалено.

21. У разі недотримання Правил, Компанія залишає за собою право
коригувати/блокувати/видаляти інформацію Користувачів та/або особисті профілі Користувачів,
які не відповідають вказаним вимогам, без попереднього повідомлення Користувача і без
повернення грошових коштів в разі замовлення платних послуг Сервісу.

22. Компанія залишає за собою право в будь-який час оновлювати дані Правила. Нова редакція
Правил вступає в силу з моменту їх розміщення. Користувач зобов’язаний самостійно слідкувати за
актуальною редакцією Правил. У випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними
змінами, Користувач зобов’язаний негайно припинити користування Сервісом. Факт продовження
користування Сервісом є підтвердженням приймання Користувачем відповідної редакції Правил.

Завантажуй додаток і створюй завдання
Наші майстри полагодять, відремонтують, попрасують та налаштують
HORK 🏠+🛠
Створюй завдання ✌
Обирай накрищу ціну 💵
Вирішуй домашні справи швидко ⏱
Залиш роботу професіоналам 🦺
Створюй завдання ✌
HORK 🏠+🛠
Залиш роботу професіоналам 🦺
Швидко вирішуй домашні справи ⏱
Обирай найкращу ціну 💵
Made on
Tilda