ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

Щоб використовувати наш Сайт, Додаток та користуватися Сервісом, ви повинні погодитися на нижченаведені умови. 

Ці Умови є публічною офертою і вважаються повністю і беззастережно прийнятими Користувачем з моменту використання Сайту та/або Додатку.

Будь ласка, прочитайте їх уважно.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

  1. В цьому Договорі використовуються слова в наступних значеннях:

   1. Виконавець – Користувач, який розміщує об’яви про надання ним послуг.

   2. Додаток – програмне забезпечення «Hork», яке надає можливість Користувачам використовувати Сервіс, та розміщене за посиланням:

Google Play: https://play.google.com/work/apps/details?id=ua.redTeam.peopleForPeople.consumer&_branch_match_id=link-812250651455014262&utm_source=landing&utm_campaign=landing&utm_medium=Web%20page%20download%20CTA

 1. Завдання – послуги/роботи, які бажає замовити Замовник, та інформація про які розміщується Замовниками через Сервіс, і стосовно виконання яких Виконавці можуть надіслати свою пропозицію.

 2. Замовник – Користувач, який замовляє послуги Виконавця.

 3. Користувач -  будь-яка фізична особа, яка досягла віку 16 (шістнадцять) років.

 4. Оголошення – інформація, яка розміщується Виконавцями через Сервіс стосовно послуг, які можуть ними надаватися Замовникам.

 5. Сайт – веб-сайт, що знаходиться за адресою https://www.horkapp.com/

 6. Сервіс – послуга Компанії з використання Сайту та/або Додатку, що надається Замовникам з метою розміщувати Завдання, а також обирати та замовляти описані в Оголошеннях послуги/роботи, а Виконавцям – з метою розміщення Оголошень та надсилання пропозицій щодо виконання Завдань Замовникам.

 7. Сторони – Компанія та Користувач.

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 1. Ці Умови є юридично обов'язковою угодою між вами, Користувачем  і товариством з обмеженою відповідальністю «ХОРК АПП», ЄДРПОУ: 43712043 (далі – Компанія або ми), і регулюють порядок використання Сайту, Додатку і послуг, що надаються за їх допомогою. 

 2. Для використання Сервісу Користувач повинен зареєструвати профіль в Додатку. Профіль Замовника та профіль Виконавця реєструються Користувачем окремо та Користувач не може мати більше одного профілю кожного типу. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати повну, точну та правдиву інформацію про себе та забезпечувати її актуальність протягом всього періоду користування Сервісом, а Компанія має право запросити документи на підтвердження цих даних та будь-які додаткові документи верифікації особи Користувача.

  1. Для реєстрації особистого профіля Замовника Користувач вказує прізвище, ім’я та адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. Номер мобільного телефону підтверджується кодом, який приходиться в повідомленні при реєстрації. Додаткова інформація (у т. ч. особиста фотографія) розміщується Замовником на власний розсуд.

  2. Для реєстрації особистого профіля Виконавця Користувач вказує прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону та особисту фотографію. Номер мобільного телефону підтверджується кодом, який приходиться в повідомленні при реєстрації. Додаткова інформація розміщується Замовником на власний розсуд.

 3. Прийняття Договору прирівнюється до надання згоди на обробку персональних даних, що є необхідною умовою для виконання наших зобов’язань, як передбачено нашою Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору, і яка розташована за посиланням https://www.horkapp.com/privacy-policy. З неї ви можете дізнатись, як ми збираємо, використовуємо, зберігаємо, захищаємо та розкриваємо вашу персональну  інформацію.

 4. Актуальною версією Договору є тільки версія, що викладена на Сайті та/або у Додатку.

 5. Якщо у вас є будь-які заперечення щодо Договору, Політики конфіденційності або до інших документів, які регулюють відносини між Компанією та Користувачем, будь ласка, не користуйтесь Сервісом.

 6. Відсилки до осіб охоплюють фізичних осіб; слова, що позначають гендер, охоплюють усі гендери. Відсилки до певного розділу або розділів еквівалентні відповідним розділам. Будь-які заголовки та помітки існують тільки для орієнтування і не відображують змісту положень Договору.

 7. Компанія може будь-коли в односторонньому порядку змінити або припинити дію Договору в цілому або в окремій частині.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Користувач доручає, а Компанія бере на себе зобов'язання надати Сервіс Користувачу. Тарифікація Сервісу встановлюється Компанією на Сайті або безпосередньо в Додатку.

 2. Компанія має право в будь-який часу змінити зміст Сервісу, тобто запропонувати нові різновиди послуг, скасувати старі, змінити об'єм та іншим шляхом змінювати їх зміст тощо. Користувач не може змінювати зміст та об'єм Сервісу.

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 1. Функції Сервісу доступні лише після реєстрації. Зареєструвавшись, ви погоджуєтесь надавати правдиву, точну, актуальну та повну інформацію про себе.

 2. Користувач не має права надавати доступ або дозволяти використовувати свій особистий профіль третім особам. Ви несете відповідальність за захист свого логіну та пароля. Ви погоджуєтесь, що будете нести відповідальність за будь-які дії чи втрати, що трапляться через використання вашого логіну та пароля. Якщо у вас є підстави вірити або ви знаєте про втрату, крадіжку або інше несанкціоноване використання вашого пароля, негайно повідомите про це Компанію. Компанія припускає, що будь-які дії під вашим профілем зроблені від вашого імені, якщо Компанія не отримає завчасне повідомлення про інше.

 3. Компанія надає Сервіс на виконання своїх обов’язків в результаті прямої активної згоди Користувача.

 4. Оплата за виконання Завдання здійснюється виключно між Замовником і Виконавцем напряму, без залучення Компанії.

 5. У разі будь-яких питань, запитів, пропозицій і заперечень Користувач може зв'язатися з Компанією за контактами, що вказано в пункті 19.4. Контакти Компанії можна знайти також на Сайті та/або в інтерфейсі Додатку.

 

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Компанія зобов’язана:

  1. вжити усі раціональні заходи для надання Сервісу Користувачу згідно з Договором;

  2. захищати всі особисті дані Користувача незалежно від  джерела їх отримання;

  3. повідомляти Користувача про суттєві зміни Договору та Політики конфіденційності;

 2. Компанія має право:

  1. на оплату Сервісу Користувачем в порядку, що встановлений на Сайті або у Додатку;

  2. на свій погляд припиняти або змінювати умови надання Сервісу;

  3. обмежувати надання Сервісу фізичним особам, що знаходяться в санкційних списках США;

  4. припинити Договір у разі невиконання Користувачем своїх обов'язків;

  5. делегувати іншій особі свої обов'язки та/або права за цим Договором;

 3. Користувач зобов’язаний:

  1. перед використанням Сервісу детально ознайомитись з Договором, Політикою конфіденційності та будь-якими іншими документами, які розміщено на Сайті / в Додатку;

  2. здійснювати оплату в передбаченому порядку;

  3. інформувати Компанію про будь-які відомі йому порушення Договору, Політики конфіденційності та будь-яких інших правил, що регулюють відносини між Компанією та Користувачем;

  4. повідомляти Компанію про будь-які спори і претензії, що пов'язані з діяльністю Компанії;

  5. дотримуватись процедури врегулювання спорів, встановленою розділом 18;

  6. виконувати вимоги, що встановлені Договором;

  7. дотримуватись вимог нормативно-правових актів території, з якої Користувач отримує доступ до Сервісу;

  8. за жодних обставин без письмового дозволу Компанії, не розкривати, не розповсюджувати та іншим чином не робити публічним будь-які результати діяльності Компанії, що отримано в контексті використання Сервісу;

  9. не відправляти та не завантажувати матеріал, що принижує, ображає, дискримінує інших осіб та/або зводить наклеп на них;

  10. не використовувати Сервісу у такий спосіб, що негативно позначиться на Компанії або будь-якій третій стороні;

  11. не надсилати небажану або несанкціоновану рекламу, матеріали рекламного характеру чи спам;

  12. не намагатися отримати несанкціонований доступ до внутрішньої мережі Компанії, Сайту або серверів, а також не здійснювати зворотню розробку Додатку;

  13. не вчиняти DoS-атак на Сайт, та сервери та не створювати інших загроз кібербезпеці Компанії;

  14. не використовувати для зв'язку з Компанією або будь-яких інших цілей адреси електронної пошти доменних імен поштових операторів: mail.ru, mail.ua, list.ru, bk.ru,inbox.ru, yandex.com, yandex.ru yandex.ua, yandex.kz, yandex.by, ya.com, ya.ru, ya.ua, ya.kz, ya.by, а також будь-яких інших, використання яких заборонено нормами діючого законодавства України;

  15. стежити за будь-якими оновленнями або змінами інформації на Сайті Компанії щодо зміни в положеннях Договору та будь-яких інших матеріалах, які прямо чи опосередковано стосуються надання Сервісу. Користувач не може в своїх скаргах посилатися на свою непоінформованість про такі зміни, якщо вони розміщені на Сайті;

  16. не розміщувати Завдання або Оголошення, що:

   • прямо чи опосередковано порушують чинне законодавство України (у тому числі пов’язані із наданням послуг в сфері інтим-, ескорт послуг а будь-якому вигляді та участю у фінансових пірамідах тощо);

   • містять ненормативну лексику, нецензурні вирази, образливі вирази, принижують честь і гідність осіб;

   • розповсюджують неправдиву інформацію (фейки);

   • явно або приховано рекламують сторонні сайти, платформи, сервіси;

   • містять матеріали, на які Сторони не мають всіх необхідних прав.

Компанія має право відмовляти в публікації таких Завдань або Оголошень, вимагати підтвердження законності їх змісту або видаляти їх на власний розсуд.

4. Користувач має право:

 1. використовувати Сервіс, як встановлено Договором;

 2. відкликати свою згоду на Договір в будь-який час до моменту оплати послуг за Оголошенням.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 1. Замовник може перейти безпосередньо на профіль будь-якого Виконавця на Сервісі та ознайомитись із його Оголошенням. У разі, якщо Оголошення Виконавця буде цікавим для Замовника, Замовник може зв’язатись із Виконавцем за контактними даними, вказаними в Оголошенні або через сервіс приватних повідомлень на Сервісі та окремо домовитись про надання послуг/робіт без розміщення Завдання.

 2. Замовник може розмістити своє Завдання на Сервісі, яке буде доступно всім Виконавцям. При створенні Завдання Замовник вказує наступну інформацію: назва, детальний опис та категорія Завдання, контакті дані, адреса виконання Завдання, дата та час надання послуг (виконання робіт), пропонована вартість.

 3. Для виконання одного Завдання Замовник на власний розсуд може обирати одного Виконавця, виходячи із найбільш прийнятних для себе умов. Сервіс не формує рейтинг пропозицій, які отримуються Замовником від Виконавців. Замовник отримує пропозиції від Виконавців в порядку їх надання Виконавцями.

 4. Розміщення Замовником Завдань повинно здійснюватися у відповідних категоріях/рубриках, доступних на Сервісі.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 1. Виконавець може розміщувати Оголошення, які будуть доступні для перегляду всім Замовникам.

 2. Виконавець може направляти Замовнику пропозицію на виконання Завдання. В пропозиції Виконавець повинен зазначити опис пропозиції, час початку виконання Завдання та вартість послуг/робіт Виконавця. Направлення пропозиції Виконавцем не є гарантією, що такий Виконавець буде обраний Замовником.

 3. Після публікації Завдання всі зареєстровані Виконавці, підписані на відповідну категорію завдань, отримують автоматичну розсилку із опублікованим Завданням. 

 4. Виконавець повинен особисто виконувати Завдання і Виконавцеві категорично заборонено передавати свої обов’язки з виконання Завдання третім особам.

 5. Виконавець зобов’язаний розміщувати в особистому профілі виключно фото себе. Не допускається розміщення будь-якої інформації, яка не є особистим фото Виконавця (картинки, реклама тощо). На основному фото особистого профілю Виконавця повинен розміщуватись тільки Виконавець, обличчя повинно бути відображене таким чином, що Виконавця можна було ідентифікувати серед інших осіб. Забороняється розміщувати фотографії обличчя, на яких не можливо провести ідентифікацію Виконавця.

 

8. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

 1. До моменту обрання Замовником одного Виконавця для виконання Завдання, воно має статус «В очікуванні». Поки Завдання має такий статус, Замовник може в будь-який час скасувати таке Завдання.

 2. Після підтвердженням Замовником права одного Виконавця виконати Завдання, воно переходить із статусу «В очікуванні» в статус «Активне», після чого Виконавець отримує доступ до контактних даних Замовника та Користувачі укладають між собою відповідний договір. 

 3. Статус «Завершене» отримують Завдання, що були виконані Виконавцем. Завдання, що були скасовані на будь-якому етапі отримують статус “Скасовано” у списку завершених Завдань.

 

9. ВАРТІСТЬ СЕРВІСУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ З КОМПАНІЄЮ

 1. За використання Сервісу Компанія може стягувати плату відповідно до цін, які встановлено Компанією окремо. Актуальні ціни розміщуються на Сайті та/або в Додатку і оновлюються періодично без попереднього повідомлення.

 2. Оплата Сервісу здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. ЗАУВАЖТЕ, що ваш операційний банк може застосовувати додаткову комісію до платежу.

 

10. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕНЬ

 1. Компанія за будь-яких обставин не здійснює повернення коштів. Єдиним виключенням є випадок, коли Компанія не може надати відповідні послуги. В такому випадку кошти в розмірі оплати за Сервіс повертаються на реквізити, які повідомить Користувач; при цьому Компанія не компенсує вартість комісії, яку можуть накладати банки або інші посередники.

 2. Користувач відмовляється від свого права вимагати компенсацію в разі відмови від оплачених ним послуг.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Кожна Сторона відповідальна за невиконання своїх обов'язків.

 2. Компанія не несе відповідальності за:

  1. якість, надійність і своєчасність послуг/робіт Виконавця;

  2. втрати або неодержану вигоду Користувача та/або третіх сторін;

  3. будь-які збитки або шкоду будь-якого роду, понесені Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу;

  4. за дії або бездіяльність державних та інших органів, які впливають на виконання обов’язків Компанії.

 3. Користувач особисто відповідальний за врегулювання будь-яких суперечок, позовів, штрафів від третіх сторін та/або контролюючих органів без залучення Компанії, і зобов'язується в повному обсязі компенсувати Компанії будь-які збитки, які викликані порушенням Користувачем своїх обов'язків.

12. ЗМІНА АБО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

 1. Договір є дійсними з моменту публікації на Сайті, і стає обов'язковим з моменту прийняття їх Користувачем.

 2. Дію Договору для Користувача може бути припинено на його прохання про видалення профілю. При наявності профіля Користувача та Виконавця дія Договору продовжується для профілю, який не було видалено.

 3. Договір може бути припинено однією зі Сторін у разі невиконання своїх зобов'язань іншою Стороною. Кожна Сторона також має право припинити Договір в разі істотних порушень Умов іншою Стороною.

 4. У разі припинення Договору вся інформація Користувача зберігається в Компанії протягом встановленого законодавством часу.

 5. Договір може бути змінено Компанією в односторонньому порядку для всіх Користувачів шляхом публікації нової версії Договору на Сайті / в Додатку.

 6. Компанія на свій розсуд може припинити дію Договору для конкретного Користувача шляхом тимчасового блокування або видалення відповідних профілів Замовника та/або Виконавця Користувача в разі порушення ним Договору.

 

13. ГАРАНТІЇ

 1. Компанія гарантує, що жодне програмне забезпечення та інші засоби та матеріали, що будуть використовуватися для надання Сервісу, не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб.

 2. Компанія жодним чином не гарантує безперебійної роботи програмного забезпечення та інших засобів та матеріалів, що надаються Користувачу для виконання Сервісу, та не гарантує відсутність багів; що доступ до Сайту / Додатку буде безперебійним; що Сайт / Додаток буде безпечним; що Сайт / Додаток або засоби, які роблять його доступними, не будуть містити вірусів, або що інформація на ньому буде повною, точною або своєчасною.

 3. Сторони погоджуються, що Компанія надає лише Сервіс, який поєднує можливість пошуку Замовником відповідних Виконавців, і Компанія не є стороною надання послуг Виконавцем або оплати таких послуг Замовником. Компанія не несе жодної відповідальності за склад Оголошень, за повноту, якість та своєчасність надання послуг Виконавцями та за дії Замовників. Виконавці та Замовники зобов’язані вирішувати спори між собою самостійно.

 4. Компанія не надає жодних гарантій, крім зазначених у тексті.

 5. Коли Користувач приймає Договір, він гарантує, що

  1. користування Сервісом буде здійснюватися виключно в правомірних цілях та не завдасть шкоди третім особам;

  2. він приймає Договір добровільно, і підтверджує, що:

   • він прочитав та зрозумів умови Договору;

   • він розуміє наслідки його дій або бездіяльності;

   • він має всі права і дозволи, необхідні для виконання умов Договору.

 6. Гарантії діють безстроково і не закінчуються разом із припиненням дії Договору.

 

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої однією від іншої Сторони та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам.

 2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

 

15. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки Користувача:

  1. У разі недбалого поводження Користувача;

  2. У разі використання логіна і пароля Користувач третіми особами, яким Користувач їх повідомив або які отримали логін і пароль неправомірними шляхами;

  3. У разі, якщо Компанія накладає обмеження або додаткові умови.

 2. Компанія не несе відповідальності за невідповідність Сайту / Додатку вимогам Користувача, присутність на ньому помилок або багів, безперебійну роботу, а також за зміст і своєчасність інформації, що передається Користувачу. Компанія також не несе відповідальності за діяння інших Користувачів або неналежні дії своїх співробітників.

 3. Користувач погоджується, що Компанія не зобов'язані обслуговувати або підтримувати Сервіс, надавати повний або частковий контент через них, випускати оновлення, модифікації програмного забезпечення або надавати пов'язані з цим послуги. Ви визнаєте, що ми можемо час від часу на власний розсуд випускати оновлення або модифікації для Сайту або Додатку, закривати доступ на невизначений період часу або назавжди, а також автоматично оновлювати або модифікувати версію будь-якого використовуваного вами програмного забезпечення, що надається Компанією. Ви погоджуєтеся на такі оновлення, модифікації і на те, що цей Договір буде застосовуватися до всіх подібних випадків.

 4. У будь-якому випадку, відповідальність Компанії за цим Договором не може перевищувати суми платежів, які отримала Компанія від Користувача за останні три місяці до виникнення підстави для відповідальності.

 

16. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Сервіс, що надається Компанією, не пов'язаний з наданням фінансових, юридичних або будь-яких інших професійних порад. Компанія не збирає інформації, доступ до якої обмежено законом.

 2. Замовник та Виконавець розуміють та в повній мірі усвідомлюють, що Компанія є незалежним суб’єктом, що не пов’язана ні з Замовником, ні з Виконавцем, не є стороною угоди між Замовником та Виконавцем, тому Компанія не несе відповідальність за виконання Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань один перед одним.

 3. Компанія не здійснює перевірку інформації, що розміщується Користувачами на Сервісі, включаючи зміст Завдань, Оголошень, та іншої інформації, відтак Компанія не несе відповідальність за такі розміщені матеріали, в т.ч. за їх актуальність, правдивість, етичність. При цьому Компанія залишає за собою право (але це не є обов’язком Компанії) перед публікацією інформації Користувачів на Сервісі здійснювати її перевірку (модерацію) та у випадку, якщо на думку Компанії, така інформація не відповідає правилам Сервісу та/або вимогам чинного законодавства, відмовити в публікації такої інформації на Сервісі або призупинити публікацію до моменту усунення Користувачем відповідних порушень.

 4. Компанія, її співробітники та керівники, директори, афілійовані особи, агенти та ліцензіати не несуть відповідальності перед Користувачем або будь-якою іншою третьою особою за достовірність, точність, повноту та склад інформації, що надається. Її співробітники та керівники, директори, афілійовані особи, агенти та ліцензіати не також не несуть відповідальності за будь-які збитки, неотриманий прибуток, інші види збитків, що прямо чи опосередковано можуть виникнути в результаті використання Сервісу, якщо такі збитки виникли частково або повністю з необережності Користувача або внаслідок впливу факторів, що пов'язані з інформацією, інструментами, програмним забезпеченням та іншими матеріалами, що передається Користувачу в результаті користування Сервісом.

 5. Компанія не несе відповідальності, якщо інформація, розміщена на Сайті або в Додатку, не є точною, повною чи актуальною. Матеріали на Сайті надаються лише для загальної інформації і ви не повинні покладатися на них або використовуватись як єдине підґрунтя для прийняття рішень без консультацій з первинними, точнішими, повнішими або більш своєчасними джерелами інформації.

 6. Весь контент Сайту та Додатку, включаючи, без обмежень, текст, дизайн, графіку, логотипи, піктограми, зображення, аудіокліпи, завантаження, інтерфейси, код та програмне забезпечення, а також їх вибір та розташування, є виключною власністю та належить Компанії, її ліцензіарам або постачальникам, і захищено чинними законами в сфері інтелектуальної власності. Ви можете отримувати доступ, копіювати, завантажувати та друкувати матеріали, що містяться на Сайті та в Додатку, для особистого використання, за умови, що ви не змінюєте та не видаляєте будь-яке повідомлення про авторські права, торговельну марку чи інше захищене майно, яке розміщується на матеріалах, до якого ви отримуєте доступ, копіюєте, завантажуєте або друкуєте. Будь-яке інше використання контенту, включаючи, але не обмежуючись модифікацію, розповсюдження, передачу, виконання, трансляцію, публікацію, завантаження, ліцензування, зворотну інженерію, передачу чи продаж, або створення похідних творів з будь-якого матеріалу, інформації, програмного забезпечення, продукції або використання Сайту або Додатку з метою конкуренції з Компанією прямо заборонено. Компанія зберігає повні права на матеріали, розміщені на Сайті та в Додатку, включаючи всі пов'язані з цим права інтелектуальної власності, і надає ці матеріали вам за ліцензією, яка може бути відкликана в будь-який час на розсуд Компанії. Компанія не гарантує і не заявляє, що використання матеріалів на цьому сайті не порушує прав третіх осіб, які не пов'язані з Компанією.

 7. Ви не можете використовувати контактну інформацію Компанії для несанкціонованих цілей, включаючи маркетинг. Ви не можете використовувати будь-яке апаратне чи програмне забезпечення, покликане пошкодити Сайт, Додаток або сервери та внутрішні мережі Компанії або перешкодити їх належній роботі або приховано перехоплювати будь-які дані або особисту інформацію. Ви погоджуєтесь жодним чином не переривати або не намагатися перешкоджати роботі Сайту, Додатку, серверам та внутрішніх мереж Компанії.

 8. Сайт або інші ресурси Компанії можуть містити посилання на сервіси третіх осіб, що не належать і не керуються нами. Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за їх зміст, політики конфіденційності або діяльність третіх осіб. Окрім того, Компанія не може і не буде цензурувати або редагувати контент третіх осіб. Ви справжнім знімаєте з Компанії будь-яку відповідальність, що може виникнути в результаті використання сторонніх сервісів.

 9. Ви користуєтесь Сайтом, Додатком та Сервісом  на свій страх і ризик. Сайт, Додаток та Сервіс надається на основі «як є» і «як доступно». Ми залишаємо за собою право обмежувати або припиняти ваш доступ до Сайту або будь-якої або його функції чи частини в будь-який час без попереднього повідомлення. 

17. ФОРС-МАЖОР

 1. Обставини непереборної сили (форс-мажор) у визначені ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати» включають природні явища, війни, збройні конфлікти і будь-які військові дії, акти і дії компетентних органів, органів влади, протиправні дії інших осіб та будь-які інші подібні умови, які непідвладні Сторонам, які не могли бути враховані під час укладення цього договору або впливу яких було неможливо уникнути або подолати їх наслідки.

 2. Компанія звільняється від відповідальності за невиконання або неадекватне виконання своїх обов'язків, викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення договору.

 3. Якщо такі обставини тривають більше 3 (трьох) місяців, будь-яка Сторона має право припинити дію Договору.

 4. Користувач розуміє і погоджується, що надання Сервісу залежить від здатності і технічних можливостей Компанії, стану інтернету і правового регулювання. В цьому відношенні Компанія може встановити умови і обмеження використання Сервісу, що може перешкодити або викликати неможливість їх надання.

 

18. ВИРІШЕННЯ СПОРОВ

 1. Всі суперечки, що виникають з Договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватися Сторонами в обов'язковому досудовому порядку в форматі переговорів.

 2. Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання.

 3. Якщо вирішити суперечку у форматі переговорів неможливо, то усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із Договору або у зв'язку з ним, у тому числі щодо укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності положень, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом.

  1. Правом, яке регулює Договір, є матеріальне право України без врахування колізійних норм та положень. Арбітражний суд складається з одноособового арбітра. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ. Мовою арбітражного розгляду є українська. У разі, якщо арбітражне застереження щодо будь-якої причини не може бути застосоване, будь-які спори вирішуються судами України. Ви погоджуєтеся з юрисдикцією судів для цієї мети.

 

19. ІНШІ УМОВИ

 1. Компанія не приймає ніяких положень або зобов'язань щодо предмета договору, крім перерахованих в Договорі. Виключення можливе тільки в разі укладення додаткової угоди в письмовій формі між Сторонами. У будь-якому випадку, положення Договору мають вищу силу при виникненні розбіжностей.

 2. Якщо будь-які положення Договору визнані недійсними, неправомірними або не можуть бути застосовані за будь-яких причин, інші положення продовжують діяти в повному обсязі.

 3. Будь-які вже існуючі договори між Сторонами щодо того ж предмета припиняються в момент прийняття Договору Користувачем.

 4. У разі виникнення питань ви можете звертатися до Компанії через форму на Сайті або за наступними контактами:

 5. support@hork.ua

app store white.png
play market white.png